Mann 29 år var tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, men ble frifunnet av lagmannsretten. Han ble også frifunnet i Oslo tingrett, men statsadvokaten anket. Mannen hadde samme forsvarer begge rettsrunder. Borgarting lagmannsrett 19.12.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Mann 44 år var tiltalt for innførsel av en betydelig mengde narkotika (såkalt tredje ledd sak). Han hadde innført 28 kg amfetamin med en gateverdi på opptil 9 millioner kroner. Han risikerte straff inntil 12 år fengsel. Tiltalte ble dømt i tingretten til 8 år fengsel, men ble frifunnet i lagmannsretten for innførsel av amfetamin. Tiltalte ble heller dømt iht. egen erkjennelse om at han trodde han innførte 40 kg hasj til 3 års fengsel. Eidsivating lagmannsrett 21.11.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Mann 41 år var tiltalt for trygdebedrageri ved at han over en lengre periode hadde unnlatt å melde fra om arbeidede timer da han fylte ut meldekort til NAV. Beløpet oversteg grensen på 1G på gjerningstidspunktet - noe som normalt gir ubetinget fengsel (må sone i fengsel). Etter forsvarers gode innsats ble mannen heller dømt til 30 timer samfunnsstraff. Oslo tingrett 16.09.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

Mann 38 år tilhørende en etnisk minoritet fra Iran ble holdt i fengslig forvaring på Trandum i 8 måneder. Mannen ble uttransportert til feil land i 2013 (Afghanistan) og ble igjen i 2016 forsøkt uttransportert til Afghanistan, men ble avvist ved grensepassering. Norske myndigheter mistenker at vedkommende er statsborger av Afghanistan. Mannen ble nylig løslatt da det ble sannsynliggjort at han har snakket sant. Ikke utenkelig at mannen for realitetsbehandlet asylsaken på nytt - 02.07.16 prosessfullmektig var advokat Alexander Behrang Mardazad.
© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.