Mann frifunnet for brudd på innreiseforbud - rettsuvitenhet.

Asylsøker, som var utvist fra Norge med 5 års innreiseforbud i 2014, ble frifunnet av retten selv om han erkjente at han med viten og vilje hadde kommet tilbake til Norge for å søke asyl på nytt. Dommen omhandler flyktningkonvensjonen art.31, jf. art.33, samt rettsuvitenhet, jf. straffeloven (2005) § 26. Dette er en av få dommer (muligens den eneste i nyere tid) hvor flyktningkonvensjonen art.31 er vurdert konkret opp i mot brudd på innreiseforbud etter utlendingsloven. Av nyere rettspraksis er 2 dommer fra 2015 opphevet av lagmannsretten pga. feil lovanvendelse. Retten har foretatt en god selvstendig og juridisk drøftelse og sagt seg enig med forsvarer. Oslo tingrett 13.04.16 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.
© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.