Ankebehandling - Norges Høyesterett

Med dom HR-2019-609-A har Norges Høyesterett enstemmig fastsatt straffen i en narkotikasak som omhandler befatning med 217 kg hasj, til fengsel i 4 år. Straffen har blitt redusert fra 5 år og 6 måneder. Saken gjelder anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2018-9587 av 30.04.18. Forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad. Saken ble i Høyesterett prosedert av advokat Trygve Staff på vegne av adv. Mardazad.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.