Ankebehandling - Norges Høyesterett

Med beslutning HR-2019-98-U har Norges Høyesteretts ankeutvalg den 23.01.19 fremmet til behandling anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2018-9587 av 30.04.18. Saken gjelder straffutmåling for narkotikaovertredelse. Forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.