Ankebehandling - Norges Høyesterett

Med beslutning HR-2018-713-U har Norges Høyesteretts ankeutvalg den 18.04.18 fremmet til behandling anke over Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-122117 av 02.02.18. Saken gjelder straffutmåling for to voldtekter. Anken er fremmet for så vidt gjelder spørsmålet om hvilket fradrag det ved straffutmålingen skal gjøres etter straffeloven § 83 for utholdt frihetsberøvelse (isolasjon). Forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.