Brudd på EMK art.6 nr.1, jf. Grunnloven § 95 – retten til å få saken avgjort innen rimelig tid

Kvinne 62 år sto tiltalt for to tilfeller av forsettlig grovt bedrageri, subsidiært to tilfeller av forsettlig grovt heleri.

Etter to dager i retten ble saken utsatt etter begjæring fra forsvarer med hjemmel i straffeprosessloven § 294. Et sentralt vitne (som selv er tiltalt for de samme forhold i egen sak), nektet å forklare seg.

Det forelå klart brudd på EMK art.6 nr.1, jf. Grunnloven § 95 – retten til å få saken avgjort innen rimelig tid. Det var over 5 år siden det straffbare forhold fant sted og over 3 år siden tiltalte første gang ble avhørt. Påtalemyndigheten så seg nødt til å trekke saken og avgjøre den med tilbud om forelegg for to tilfeller av uaktsomt heleri. Oslo tingrett 15.12.17. Forsvarer var advokat Mardazad.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.