Utlendingsnemnda (UNE) tapte rettssak i Oslo tingrett om alderstestning av asylsøkere

Utlendingsnemnda (UNE) tapte rettssak i Oslo tingrett om alderstestning av asylsøkere.

En svært viktig seier for rettssikkerhet! Retten konkluderer med at UNEs avgjørelser i samtlige saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. Retten påpeker også at det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette. Dessuten har retten konkludert med at UNE har benyttet et for lavt beviskrav. Saken ble ført av advokatfullmektig Maral Houshmand fra Advokatfirmaet Aro på vegne av NOAS, samt advokat Jostein Løken fra Advokatfirmaet Elden på vegne av saksøkerne.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.