Mann 34 år frifunnet for brudd på innreiseforbud - faktisk uvitenhet.

Mann 34 år var tiltalt for brudd på innreiseforbud og risikerte 12 mnd. ubetinget fengsel. Han var utvist fra Norge med 5 års innreiseforbud etter ulovlig opphold i riket. Utlendingen forlot Norge frivillig i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU). UDI hadde brutt egne interne instrukser ved bl.a. å utvise utlendingen ca. 9 mnd. etter at han hadde forlatt Norge. Endelig vedtak forelå først 1 år og 7 mnd. etter at utlendingen hadde forlatt Norge. Dertil hadde UDI ikke forkynt vedtaket for utlendingen på lovlig måte – vedtaket ble sendt til norsk asyladvokat, som kun videresendte denne til utlendingens e-post adresse (!), dertil var vedtaket ikke oversatt til et språk utlendingen kunne forstå, ei heller var vedtaket sendt til norsk utenriksstasjon/ambassade for lovlig forkynning. Utlendingen hadde kun blitt orientert om vedtaket via sin ektefelle som tilfeldigvis hadde logget inn på hans e-post konto og sett vedtaket. Han var blitt orientert over en dårlig telefonforbindelse, og da ut i fra hva ektefellen hadde forstått av innholdet i vedtaket. Til tross for dette, ville ikke UNE omgjøre utvisningsvedtaket eller redusere innreiseforbudets lengde. Dertil omgjorde UNE heller ikke vedtaket iht. EØS-regelverket som tilsier at vedtaket i sin helhet er ugyldig ettersom utlendingens ektefelle er norsk statsborger som flyttet til Sverige og fikk familieinnvandring med utlendingen der. Ektefellen har utøvet sine EØS-rettigheter i Sverige i 3 år. Det vites ikke om UNE er klar over disse reglene eller om de ikke tar rettssikkerhet, samt egne plikter til saksutredning og rettsanvendelse på alvor. Straffesaken ble derfor behandlet som hovedforhandling ved Oslo tingrett. Mannen ble frifunnet med grunnlag i faktisk uvitenhet i samsvar med forsvarers anførsler og prosedyre. Dommen er enstemmig. Oslo tingrett 13.02.17 - forsvarer var advokat Alexander Behrang Mardazad.

© 2017 Advokatfirmaet Aro AS. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.